Condicions d’ús i compra

1. Preàmbul

El present document conté les Condicions que regulen l’ús d’aquest lloc web i el contracte que ens vincula a nosaltres dos – Vostè i nosaltres – (d’ara endavant les “Condicions”). Aquestes Condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris (d’ara endavant “Vostè”/”el seu”/”Usuari”) i els de SILVIA MOLAS (d’ara endavant “nosaltres” / “nostre” / “el Venedor” / “Silvia Molas”) en relació amb els productes/serveis que oferim a través d’aquest lloc web. Els preguem que llegeixin atentament les presents Condicions abans d’utilitzar aquest lloc web o fer una comanda a través d’aquest. Vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions, per la qual cosa, si no està Vostè d’acord amb totes les Condicions, no ha de fer cap comanda.

Aquestes Condicions podrien ser modificades, per la qual cosa ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

Si té alguna pregunta relacionada amb les condicions de compra o la política de privacitat pot posar-se en contacte amb nosaltres escrivint a l’adreça de correu electrònic info@silviamolas.com. SILVIA MOLAS és una empresa de nacionalitat espanyola amb domicili en Avinguda Verge de Montserrat 55, 1r, 08460 Santa Maria de Palautordera, Barcelona, CIF-B46579864. Silvia Molas és la titular de la web www.silviamolas.com, i posa el mateix a la disposició dels usuaris d’Internet amb l’objecte abans citat.

2. Ús del nostre lloc web

Les presents Condicions són les úniques condicions aplicables a l’ús d’aquest lloc web i substitueixen a qualsevol altra. Aquestes Condicions són importants tant per a Vostè com per a nosaltres ja que han estat dissenyades per a crear un acord legalment vinculant entre nosaltres protegint els seus drets com a client i els nostres drets com a empresa.

Vostè declara que, en fer la seva comanda, ha llegit i accepta sense cap reserva les presents Condicions.

Vostè accepta que:

 1. Solament podrà fer Vostè ús del lloc web per a realitzar consultes o comandes legalment vàlides.
 2. No podrà realitzar cap comanda especulativa, falsa o fraudulenta. Si tenim motius raonables per a considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-lo i informar les autoritats pertinents.
 3. També s’obliga Vostè a facilitar-nos de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte i consent que podrem fer ús d’aquesta informació per a posar-nos en contacte amb Vostè si és necessari (veure la nostra Declaració de Privacitat).
 4. Si no ens facilita Vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.

En realitzar una comanda a través d’aquest lloc web, Vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per a celebrar contractes vinculants.

3. Confirmació de la comanda

L’Usuari haurà de realitzar la seva comanda a través d’Internet en el nostre lloc web www.silviamolas.com, accessible les 24 hores del dia 7 dies a la setmana excepte cas impeditiu.

Les dades comunicades per l’Usuari i registrats per SILVIA MOLAS durant la inscripció i la comanda constitueixen la prova de les transaccions efectuades entre SILVIA MOLAS i l’Usuari. Després de la validació de la comanda per part de l’Usuari, SILVIA MOLAS li enviarà un email de confirmació per a notificar-li que la comanda s’ha realitzat correctament.

L’Usuari té l’obligació de comprovar la confirmació de la comanda i notificar a SILVIA MOLAS, immediatament, qualsevol error que esdevingués.

4. Disponibilitat dels productes

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos i, en aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que Vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués Vostè haver abonat.

5. Característiques dels productes

Ens reservem el dret de retirar qualsevol producte d’aquest lloc web en qualsevol moment i/ o a treure o modificar qualsevol material o contingut d’aquest. No serem responsables enfront de Vostè o enfront de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte d’aquest lloc web, treure o modificar qualsevol material o contingut del lloc web.

6. Dret a desistir de la compra

Si Vostè està contractant com a consumidor, podrà desistir del Contracte en qualsevol moment dins del termini de 15 dies a partir de la data de recepció dels productes i sense necessitat d’al·legar cap causa. No obstant això, SILVIA MOLAS no acceptarà devolucions la notificació escrita de les quals per l’Usuari es produeixi transcorreguts 15 dies naturals des de la data de recepció del producte.

En el cas d’acceptació per part de SILVIA MOLAS de la devolució de l’article (per complir la mateixa amb tots els requisits de validesa), l’Usuari correrà amb les despeses directes d’aquesta devolució.

SILVIA MOLAS no acceptarà devolucions si el producte no es presenta en perfectes condicions.
Tota devolució haurà de ser autoritzada per SILVIA MOLAS. Per a l’obtenció de tal autorització, l’Usuari haurà de sol·licitar la devolució de l’article a SILVIA MOLAS mitjançant un correu electrònic dirigit a info@silviamolas.com indicant el número de comanda.

Una vegada l’Usuari hagi rebut l’autorització de devolució, SILVIA MOLAS recollirà els productes en l’adreça postal indicada per l’Usuari. Les despeses del transport derivats de la devolució, seran a càrrec de l’Usuari.

El seu dret a desistir del Contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què Vostè els va rebre. Haurà d’incloure també totes les instruccions i documents dels productes. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat muntat, usat o si ha sofert algun mal, per la qual cosa haurà de ser acurat amb el/els producte/s mentre estiguin en la seva possessió.

No tindrà Vostè dret a desistir del Contracte l’objecte del qual sigui el subministrament d’algun producte personalitzat.

Si us plau, tracti amb cura raonable els productes mentre estiguin en la seva possessió i guardi, si fos possible, les caixes i embolcalls originals per al cas de devolució.

Trobarà més detalls sobre aquest dret reconegut per llei, així com l’explicació sobre com exercitar-lo en la clàusula 14 de les presents Condicions.

Aquesta disposició no afecta als drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent.

7. Lliurament

Sense prejudici del que s’estableix en la Clàusula 5 anterior i tret que es produeixin circumstàncies extraordinàries, intentarem enviar la comanda del/ dels producte/s relacionats en la Confirmació d’Enviament abans de la data de lliurament que figura en la Confirmació d’Enviament, com a norma general aquest període estarà comprès entre 2 i 4 dies naturals a Espanya, 3 i 9 dies naturals a Europa i aquest període pot variar per a enviaments fora d’Europa, aquest període estarà comprès entre 10 a 15 dies.

SILVIA MOLAS sempre posarà en coneixement de l’Usuari dels terminis de lliurament previstos i a més, una vegada formalitzat la comanda, l’Usuari podrà consultar, quan el precisi, l’estat de la seva comanda en l’apartat “EL TEU COMPTE” o consultant per telèfon o whatsapp 657171985, en horari d’oficina de Dilluns a Divendres.

El retard pot deure’s a les següents raons:

 • Personalització dels productes
 • Articles especialitzats
 • Falta d’estoc
 • Circumstàncies imprevistes
 • Zona de lliurament allunyat

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Tingui en compte en qualsevol cas que no realitzem lliuraments els diumenges.

En acceptar el present servei de lliurament, Vostè està acceptant l’entrada a la seva casa del personal encarregat de fer els lliuraments, i li preguem que retiri tot allò que pogués sofrir danys en el moment del lliurament. Excepte en el cas que es degui a la nostra negligència.

A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que el/els producte/s han estat “lliurat/s” en el moment de signar la recepció dels mateixos en l’adreça de lliurament convingut.

8. Impossibilitat de lliurament

Si ens resulta impossible efectuar el lliurament, intentarem buscar un lloc segur per a deixar-li el paquet.

Si no podem trobar un lloc segur, el seu/s producte/s serà/n retingut/s per l’empresa de transport. Li deixarem una nota explicant-li on es troba el seu paquet i com fer perquè li sigui enviat de nou. Si no estarà en el lloc de lliurament a l’hora convinguda, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres per a convenir el lliurament en un altre dia.

Si us plau, tingui en compte que el magatzematge i nou enviament del seu/s producte/s pot tenir un cost addicional.

9. Transmissió del risc i la propietat

Els riscos dels Productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament.

Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb aquests, inclosos les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 8), si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

10. Preu i forma de pagament

El preu dels productes serà el que s’estipuli a cada moment en el nostre lloc web. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren en la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu dels productes que Vostè ha encarregat, l’informarem al més aviat possible i li donarem l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-lo.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total degut.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en el que s’estableix anteriorment) els possibles canvis no afectaran les comandes respecte als que ja li hàgim enviat una Confirmació d’Enviament.

Una vegada que hagi fet les seves compres, tots els articles que desitja comprar s’hauran afegit al seu carret i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a fer-ho:

 1. Comprobi que tots els productes estan a la cistella de compra.
 2. Faci clic en el botó “Comprar”.
 3. Empleni o comprovi la informació de contacte, les dades de la seva comanda, l’adreça a la qual desitja que li sigui enviat la comanda i l’adreça la que caldrà remetre la factura.
 4. Introdueixi un codi de descompte si en té.
 5. Triï la forma d’enviament de la seva comanda segons les diferents opcions que se li ofereixen.
 6. Triï la forma en què desitja pagar.
 7. En cas de sol·licitar pagament amb targeta de crèdit, introdueixi les dades de la seva targeta de crèdit. En cas d’utilitzar altres formes de pagament segueixi les instruccions.
 8. Faci clic si desitja inscriure’s a nostra Newsletter i rebre novetats i promocions
 9. Faci clic a “Finalitzar la meva compra”

L’Usuari podrà realitzar el pagament mitjançant Transferència bancària.

Per als pagaments mitjançant transferència:

El nostre compte bancari Banc Sabadell:

 • Número de compte: 0081 5489 89 0006263433
 • IBAN ES95 0081 5489 8900 0626 3433
 • A nom de Silvia Molas

La transferència bancària, per l’import total de la comanda, haurà de fer-se en un termini màxim de 2 dies indicant:

 • El número de comanda.
 • Nom i cognoms de la persona que ha realitzat la compra.
 • Indicant Silvia Molas com a beneficiari.

Passat aquest termini de dos dies, la comanda quedarà cancel·lada.
Una vegada realitzada la transferència bancària si ho desitja podrà manar una còpia del justificant del pagament a: info@silviamolas.com per a poder agilitzar l’enviament de la seva comanda.

L’Usuari també podrà realitzar el pagament mitjançant Pagament amb targeta bancària (Visa, MasterCard, American Express i altres).

En el cas de triar aquesta modalitat, l’Usuari podrà realitzar còmodament i de manera segura les seves compres amb la seva targeta a través de la plataforma de pagament segura Paypal, Bizum i pagament segur VISA o MÀSTER . Si l’Usuari utilitza aquest mètode de pagament, la seva comanda no serà validada fins que es realitzi el cobrament en el compte indicat, sota autorització dels centres de pagament competents. Si el pagament no és autoritzat, la comanda de l’Usuari no podrà ser acceptat i serà anul·lat per tal causa.

En el cas que les dades del comprador i del titular de la targeta no es corresponguin, SILVIA MOLAS es reserva la facultat de posar-se en contacte amb l’Usuari per a ratificar la seva identitat o de comunicar-se amb l’entitat bancària per a assegurar-se que no existeixen notificacions de sostracció de la targeta bancària.

Els càrrecs es realitzaran en la targeta bancària en el moment en el qual es confirmin les dades de la compra. En cas que no s’hagi pogut efectuar per alguna circumstància, ens posarem en contacte amb Vostè per telèfon o a través del correu electrònic que ens va facilitar en el registre per a informar-lo de la incidència.

Els pagaments realitzats amb targeta bancària no reportaran despeses afegides.

Ha de tenir-se en compte que la passarel·la de pagament facilitada per SILVIA MOLAS, compta amb les mesures de seguretat adequades per a evitar intercepcions en les comunicacions. No obstant això, tota transferència de dades a través d’Internet té el risc de ser interceptada vulnerant els sistemes de seguretat.

SILVIA MOLAS manifesta que no té accés a dades confidencials relatives al mitjà de pagament utilitzat, i per tant tampoc els emmagatzema.

11. Impost sobre el valor afegit

De conformitat amb la normativa vigent, tota compra efectuada a través del situat web estarà subjecta a Impost sobre el Valor Afegit (IVA) excepte les comandes realitzades des de països fora de la unió europea.

12. Política de devolucions

DEVOLUCIONS EN EXERCICI DEL DRET A DESISTIR DE LA COMPRA

Política general:

L’Usuari podrà desistir de la seva compra en qualsevol moment dins dels quinze (15) dies naturals següents a la recepció de la comanda, sense necessitat d’al·legar cap causa per a això. SILVIA MOLAS no acceptarà devolucions de comandes transcorregut aquest període excepte causa justificada.

La devolució s’efectuarà en la mateixa forma que es va utilitzar per a pagar la compra. Vostè assumirà el cost i risc de retornar-nos els productes, tal com s’ha indicat anteriorment.

No procedirà el canvi o devolució d’aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte. El producte no podrà haver estat muntat ni usat.

No podrà exercitar-se el dret de devolució dels productes que s’hagin confeccionat conforme a especificacions del comprador, a mesura, per encàrrec exprés o clarament personalitzats. En cas de producte defectuós, procedirem a la reparació o substitució d’aquest.

DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS

En els casos en què Vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta a l’estipulat en el Contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres abans de 24 hores des de la recepció del paquet a info@silviamolas.com i adjuntant fotografia del producte trencat al costat de la caixa o sobre i etiqueta de la nostra missatgeria.

Haurà de retornar-nos el producte a l’adreça: SILVIA MOLAS, Avda Verge de Montserrat, 55, 1r, 08460 Sta Maria de Palautordera (Barcelona), Espanya.

Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail o per telèfon dins d’un termini raonable si escau la devolució o substitució del mateix (en el seu cas).

La devolució o substitució de l’article s’efectuarà al més aviat possible depenent de l’estoc dels nostres proveïdors però en tot cas en un període no superior a 4 setmanes des que se li confirma per e-mail l’acceptació de la devolució del producte per defectuós.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per a lliurar-li l’article i els costos en què Vostè hagués incorregut per a retornar-nos-el a nosaltres. La devolució s’efectuarà en la mateixa forma que es va utilitzar per a pagar la compra. SILVIA MOLAS respon com a norma general de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament quedant exclosos aquells productes amb una vida útil inferior a aquest termini.

Queden fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

13. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat

La nostra responsabilitat en relació amb qualsevol Producte adquirit en el nostre lloc web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest Producte.

Res en les presents Condicions de Compra exclou ni limita de cap manera la nostra responsabilitat:

 1. En cas de defunció o danys personals ocasionats per la nostra negligència;
 2. En cas de frau o falsedat fraudulenta; o
 3. En qualsevol assumpte en el qual fos il·legal o il·lícit que excloguéssim, limitéssim o intentéssim excloure o limitar la nostra responsabilitat.

Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf anterior i en la mesura en què així ho permeti la llei, i tret que en les presents Condicions es disposi el contrari, no acceptarem cap responsabilitat per danys indirectes que es produeixin com a efecte secundari de les pèrdues o danys principals, que es produeixin de qualsevol forma, i ja siguin ocasionats per il·lícit civil (inclosa negligència), incompliment del contracte o altres, fins i tot si s’haguessin pogut preveure, inclosos sense caràcter limitatiu els següents:

 1. Pèrdues d’ingressos o vendes
 2. Pèrdua de negoci
 3. Lucre cessant o pèrdua de contractes
 4. Pèrdua d’estalvis previstos
 5. Pèrdua de dades
 6. Pèrdua de temps de gestió o d’horari d’oficina

A causa de la naturalesa oberta d’aquest lloc web, fem tot el possible perquè no es produeixin errors en el magatzematge, en la transmissió d’informació digital i en la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web.

En la mesura que sigui possible segons ho permeti la llei, excloem totes les garanties deixant fora de perill aquelles garanties que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors.

El que es disposa en la present clàusula no afectarà els seus drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al seu dret a desistir el Contracte.

14. Propietat intel·lectual

Vostè reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en què li ho autoritzem expressament nosaltres o els qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per a copiar la informació sobre la seva comanda o dades de Contacte.

15. Comunicacions per escrit

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. En usar aquest lloc web, Vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contracte amb Vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web.

A efectes contractuals, Vostè consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

16. Notificacions

Les notificacions que Vostè ens enviï hauran d’enviar-se preferiblement a través de l’e-mail. Conformement al que es disposa en la clàusula anterior i tret que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l’e-mail o bé a l’adreça postal facilitada per Vostè a l’hora de realitzar una comanda.
S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin en el nostre lloc web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per a provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d’una carta, que tenia l’adreça correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d’un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

17. Cessió de drets i obligacions

El Contracte entre Vostè i nosaltres és vinculant tant per a Vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i causahavents.

Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix al seu favor o per a Vostè, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.

Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix al nostre favor o per a nosaltres, en qualsevol moment durant la vigència del Contracte. Per a evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectessin els drets que vostès tenen com a consumidors reconeguts per llei o anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties tant expresses com tàcites, que els haguéssim pogut atorgar.

18. Esdeveniments fora del nostre control

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions que assumim a l’empara d’un Contracte, la causa del qual es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i inclouran és especial (sense limitació) el següent:

 1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 2. Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (ja hagi estat declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 3. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 4. Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
 5. Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 6. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions d’altres governs.
 7. Vaga, fallades o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport.

S’entendrà que la nostra obligació de compliment en virtut d’algun Contracte quedarà suspesa durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per a complir la nostra obligació mentre duri tal període. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per a trobar una solució per mitjà de la qual puguem complir les nostres obligacions en virtut del Contracte malgrat la Causa de Força Major.

19. Renúncia

Si durant la vigència d’un Contracte, deixéssim d’insistir en el compliment estricte d’alguna de les obligacions assumides en virtut del mateix o d’alguna de les presents Condicions, o si deixéssim d’exercitar algun dels drets o recursos que estiguéssim facultats a exercitar o interposar en virtut d’aquest Contracte o aquestes Condicions, tal fet no constituirà una renúncia a aquests drets o recursos ni li exonerarà a Vostè de complir amb tals obligacions.
Les renúncies que fem a exigir el compliment no constituiran una renúncia per part nostra a exigir compliments posteriors.
Cap renúncia per part nostra a alguna de les presents Condicions i condicions farà efecte, tret que s’estipuli de manera expressa que és una renúncia i se li comuniqui a Vostè per escrit de conformitat amb el que es disposa en l’apartat de Notificacions anterior.

20. Divisibilitat

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d’un Contracte fossin considerades invàlides, il·legals o inexecutables en alguna mesura per l’autoritat competent, se separaran de les restants Condicions, condicions i disposicions que continuaran sent vàlides en la mesura en què així ho permeti la llei.

21. Integritat del contracte

Els presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en els mateixos constitueixen l’acord íntegre existent entre Vostè i nosaltres en relació amb l’objecte del Contracte i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre Vostè i nosaltres verbalment o per escrit.
Vostè i nosaltres reconeixem haver accedit a celebrar el contracte actual sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d’aquest Contracte, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.
Ni Vostè ni nosaltres disposarem de recursos enfront de qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del Contracte (tret que s’hagués fet tal declaració incerta de manera fraudulenta) i l’únic recurs de què disposarà l’altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que es disposa en les presents Condicions.

22. El nostre dret a modificar aquestes condicions

Tenim dret de revisar i modificar els presents Condicions en qualsevol moment.
Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en què efectuï cada comanda, tret que per llei o decisió d’organismes governamentals hàgim de fer canvis en aquestes polítiques, Condicions o declaració de Privacitat.

23. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

24. Cookies

Per a la utilització del nostre lloc web és necessari la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat d’oferir-li en tot moment el millor servei. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

25. Comentaris i suggeriments

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviïn tals comentaris i suggeriments a través del nostre correu electrònic info@silviamolas.com.

Enviament gratuit

En comandes superiors als 65€

Pagament Segur

Targeta de crèdit i PayPal

Enviament Express

Lliurament en 2-5 dies

Guia basica per crear els teus Mandales

T’agradaria aprendre a dibuixar mandales?

Et regalo aquesta guia bàsica, súper útil i fàcil d’utilitzar, perquè puguis crear els teus propis mandales, desde zero, y apta per a totes les edats.

Desitjo que t’inspiri, t’animi i et doni les eines i recursos necessaris perquè t’atreveixis a iniciar-te en aquest món apassionant.

Veuràs que amb aquesta guia gratuïta, et resultarà molt més fàcil del que sembla!

* indicates required

He llegit i accepto l'avís legal per que es posin en contacte através de:

Responsable : Silvia Molas, sent la Finalitat: enviament de les meves publicacions així com correus comercials. La Legitimació: és gràcies al teu consentiment. Destinataris : les dades es troben allotjats al emmagatzemades a la plataforma de email màrqueting Mailchimp situada als EUA i acollida al Privacy Shield. Podràs exercir Els teus Drets d'Accés, Rectificació, Limitació o suprimir les dades a bajas@silviamolas.com . Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal a https://silviamolas.com/avis-legal/

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con el fin de obtener información estadística sobre la base de los datos de navegación de los visitantes. Si continúas navegando entendemos que aceptas su uso y, en caso de no aceptar su instalación, deberás visitar el apartado de Política de Cookies , donde encontrarás la forma de eliminarlas o rechazarlas. ACEPTAR
Aviso de cookies